کد خبر: ۶۷۸
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
نوع مصوبه : بخشنامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
شماره مصوبه : ۵۰۶۶۹/۵۳۵۵۵
از آنجا که بعضا برخي دستگاه هاي اجرايي اهتمام لازم جهت همکاري با مراجع حل اختلاف و تصميم نامه هاي صادره از سوي اين مراجع را ندارند. بخشنامه اي در تاریخ 1395/05/06 با امضاء معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
بخشنامه درخصوص طرح ، پيگيري و حل و فصل كليه اختلافات في مابين دستگاه هاي مشمول اعم از مالي يا غير مالي  ( ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور )
آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه (تصويب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27 /12 /1386) در اجراي اصول (138 و (134) قانون اساسي در راستاي حل و فصل اختلافات في مابين دستگاه هاي اجرايي که سابقا از طريق مراجع قضايي انجام مي پذيرفت و هزينه هاي دادرسي گزافي را بر دولت تحميل مي نمود به تصويب رسيد و باتوجه به محدوديت هاي قانوني پيش بيني شده براي دستگاه هاي اجرايي در ضوابط اجرايي بودجه سنواتي داير بر ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه بابت طرح دعاوي فيما بين در مراجع قضايي، في الحال اينگونه دعاوي بر اساس مقررات موضوع آيين نامه مزبور از طريق مراجع پيش بيني شده در آيين نامه (از جمله اين معاونت) حل و فصل مي گردد به نحوي که حسب گزارشهاي واصله و آمار و ارقام موجود تاکنون دعاوي متعدد و قابل توجهي از طريق مراجع مزبور حل و فصل گرديده است.
از آنجا که بعضا برخي دستگاه هاي اجرايي اهتمام لازم جهت همکاري با مراجع حل اختلاف موضوع آيين نامه يادشده در خصوص رعايت مفاد آن و اجرايي تصميم نامه هاي صادره از سوي اين مراجع را ندارند. جهت تاکيد بر رعايت مفاد آيين نامه مزبور، بخشنامه اي در تاریخ 1395/05/06 با امضاء معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون