کد خبر: ۶۷۷
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
شماره مصوبه : ۵۳۰۷۴/۵۷۹۶۱
هيئت وزيران به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از تکاليف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدماتي...
صدور مجوز مصرف درصدي از درآمد هاي مقرر در پروانه كارورها(اپراتورها) جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خدماتي عمومي با اولويت روستايي و شهرها توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

بر اساس مصوبه جلسه 13 /5 /1395 هيئت وزيران به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از تکاليف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدماتي عمومي اجباري و پايه با اولويت روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت مطابق نظام نامه اجرايي خدمات عمومي اجباري مخابراتي (USO) مصوب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از محل رديف‌هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت درآمد - هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت کارورها (اپراتورها) به مصرف برساند.

همچنين طبق اين مصوبه، به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (9) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود صددرصد (100%) منابع يادشده را براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در طرح‌هاي توسعه‌اي و کمک‌هاي فني و اعتباري هزينه کند.


 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون