کد خبر: ۶۷۶
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
شماره لایحه : ۵۲۲۰۲/۵۷۸۰۶
تاریخ ارسال لایحه : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
به منظور حفظ و افزايش بهره وري منابع انساني متخصص بخش ورزش کشور، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرف تخصصي در فعاليت هاي ورزشي، ايجاد سازوکار لازم براي توسعه و...
لايحه قانون تاسيس نظام تخصصي وزرش كشور
به منظور حفظ و افزايش بهره وري منابع انساني متخصص بخش ورزش کشور، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرف تخصصي در فعاليت هاي ورزشي، ايجاد سازوکار لازم براي توسعه و ارتقاي ورزش کشور، ترويج اصول علمي و تخصصي در فعاليت هاي ورزشي، بالا بردن کيفيت و کميت خدمات متخصصان ورزشي، ارتقاي دانش کاربردي و تخصصي صاحبان حرف و مشاغل ورزشي کشور، وضع مقررات لازم در راستاي رعايت اصول اخلاقي، ايمني، بهداشتي، بهره دهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر حسن اجراي آن، صيانت از حقوق شهروندان بهره مند از خدمات حرفه اي و محصولات ورزشي، فراهم ساختن زمينه همکاري ميان وزارت ورزش و جوانان و تشکل هاي تخصصي، حرفه اي و صنفي در بخش ورزش کشور و ايجاد زمينه­ هاي مشارکت صاحبان حرفه هاي تخصصي ورزش در تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمراني کشور، براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.
- در لايحه مزبور مقرر شده است: به منظور تحقق اهداف دولت در بخش ورزش كشور و برون سپاري وظايف غيرحاكميتي و تأمين مشاركت سازمان يافته متخصصين علوم ورزشي در انتظام امور حرفه اي صاحبان مشاغل ورزشي، ارتقا و تضمين كيفيت خدمات تخصصي و حرفه اي و صيانت از حقوق شهروندان متقاضي خدمات و فعاليت هاي ورزشي، "سازمان نظام تخصصي ورزش كشور" با شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و داراي استقلال مالي تأسيس مي شود.
- وظايف و اختيارات سازمان مذکور از جمله تشخيص صلاحيت حرف و مشاغل ورزشي، دريافت حق عضويت، رسيدگي انتظامي به تخلفات اعضا و تعرفه خدمات تخصصي، تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي خاص صنفي، حرفه اي و تخصصي حوزه ورزش کشور در چارچوب قوانين و مقررات و مشارکت و همکاري در تهيه و تدوين پيش‏نويس لوايح و آيين نامه ها و تصويب نامه هاي مرتبط و مشارکت و همکاري با وزارت ورزش و جوانان و ساير مراجع ذي‏ربط در اجراي سياست هاي ورزشي کشور و همچنين نحوه فعاليت سازمان و ساير مقررات مربوط طبق اساسنامه اي مي باشد که ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون