کد خبر: 6742
تاریخ انتشار: سه شنبه 10 تير 1399 - 16:19
نوع مصوبه: تصویب نامه
تاریخ پیشنهاد: 1399/03/27
تاریخ ابلاغ: 1399/04/09
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/03/31
کد پیشنهاد: 57767
شماره مصوبه: 57767/36432
معاون اول رییس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر اختصاص عوارض دریافتی از مشترکان گاز مصرفی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس را ابلاغ کرد.

ابلاغ آیین نامه اجرایی اختصاص عوارض دریافتی از مشترکان گاز مصرفی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، در جلسه مورخ چهارم خرداد ۱۳۹۹، پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص عوارض دریافتی از مشترکان گاز مصرفی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس، به تصویب هیئت وزیران رسید.

به موجب آیین نامه فوق، شرکت گاز مکلف است در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰ واحد درصد از ۸۰ درصد منابع حاصله از محل بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2- مصوب ۱۳۹۳- را با برآورد مبلغ (۳۰۰ر۶) میلیارد ریال به تأمین و استانداردسازی سامانه­های گرمایشی کلاس درس مدارس اختصاص و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­ها واریز نماید.

سازمان نوسازی نیز مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اعلام فهرست یکصد هزار کلاس درس مشمول این آیین­نامه به تفکیک سامانه گرمایشی مورد نیاز پس از تأیید امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اقدام نماید.

دولت همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ها را مکلف کرد یک دوازدهم منابع تعیین­شده در آیین نامه «معادل (۳۰۰ر۶) میلیارد ریال برای کل سال» را به صورت ماهانه به حساب معرفی شده شرکت گاز نزد خزانه­داری کل کشور واریز و شرکت گاز هم نسبت به عقد موافقتنامه با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای اجرای طرح اقدام و مبلغ مندرج در ماده (۵) این آیین­نامه را در طول سال ۱۳۹۹، متناسب با پیشرفت کار و درخواست شرکت، به حساب آن شرکت واریز نماید.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف