کد خبر: ۶۶۸۸
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
نوع مصوبه : تصویب نامه
شماره مصوبه : ۵۷۵۲۴/۱۶۴۹۶۴
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود.
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول پیوست تهاتر می‌شود.

شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی اقدام نمایند.

سازمان امور‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز نماید.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون