کد خبر: 6670
تاریخ انتشار: شنبه 24 خرداد 1399 - 11:36
کمیسیون های هیئت دولت >> سیاسی، دفاعی >> جلسه
aaastring(3611) "[{"name":"news/1399/3/24/31755_797.jpg","title":"","sort":"43965","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31756_616.jpg","title":"","sort":"43966","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31757_174.jpg","title":"","sort":"43967","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31758_324.jpg","title":"","sort":"43968","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31759_282.jpg","title":"","sort":"43969","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31760_477.jpg","title":"","sort":"43970","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31761_264.jpg","title":"","sort":"43971","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31762_857.jpg","title":"","sort":"43972","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31763_617.jpg","title":"","sort":"43973","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31764_634.jpg","title":"","sort":"43974","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31765_673.jpg","title":"","sort":"43975","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31766_627.jpg","title":"","sort":"43976","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31767_668.jpg","title":"","sort":"43977","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31768_778.jpg","title":"","sort":"43978","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31769_294.jpg","title":"","sort":"43979","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31770_968.jpg","title":"","sort":"43980","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31771_375.jpg","title":"","sort":"43981","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31772_496.jpg","title":"","sort":"43982","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31773_239.jpg","title":"","sort":"43983","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/25/31796_617.jpg","title":"","sort":"44006","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/28/31830_280.jpg","title":"","sort":"44039","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31755_797.jpg","title":"","sort":"51603","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31756_616.jpg","title":"","sort":"51604","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31757_174.jpg","title":"","sort":"51605","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31758_324.jpg","title":"","sort":"51606","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31759_282.jpg","title":"","sort":"51607","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31760_477.jpg","title":"","sort":"51608","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31761_264.jpg","title":"","sort":"51609","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31762_857.jpg","title":"","sort":"51610","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31763_617.jpg","title":"","sort":"51611","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31764_634.jpg","title":"","sort":"51612","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31765_673.jpg","title":"","sort":"51613","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31766_627.jpg","title":"","sort":"51614","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31767_668.jpg","title":"","sort":"51615","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31768_778.jpg","title":"","sort":"51616","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31769_294.jpg","title":"","sort":"51617","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31770_968.jpg","title":"","sort":"51618","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/24/31771_375.jpg","title":"","sort":"51619","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون سیاسی - دفاعی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی - دفاعی، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: