کد خبر: ۶۶۱
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> سیاسی، دفاعی >>
شرح وظائف: 
۱) تشکیل پرونده برای پیشنهادها و تکمیل اطلاعات و پاسخ استعلام ها موضوعات ارجاعی به کمیسیون تا حصول نتیجه نهائی، گردآوری اطلاعات و پژوهشهای موجود، سفارش و مدیریت پژوهشهای لازم از طریق استفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، محققان و متخصصان و صاحبنظران در مورد موضوعات ارجاع شده و اجرای تجزیه و تحلیلهای لازم و ارائه گزارشهای ویژه تصمیم سازی برای اتخاذ تصمیم در کمیسیون حسب ضرورت، شامل تجزیه و تحلیل ابعاد مسأله، عوامل پدیدآورنده مشکل و آثار ناشی از آن، خلاصه نظرات، گزینه های تصمیم، آثار و نتایج گزینه ها در تحقق اهداف و حل مسائل، عوامل تسهیل کننده و موانع در تحقق اهداف و آثار و نتایج جانبی گزینه ها.
۲) برقراری ارتباط با دستگاههاو مراجع ذی ربط به منظور استعلام نظر و کسب اطلاعات موردنیاز برای رسیدگی پیشنهادها.
۳) دخالت دادن عناصر فرابخشی و راهبردی در موارد لزوم در فرایند تصمیم سازی، تلفیق عناصر مختلف فنی و کارشناسی و تأمین اهداف پیشنهاد در قالب یک سند حقوقی جهت تصمیم گیریهای کمیسیون.
۴) تنظیم دستورجلسات، موضوعات و گزارشهای قابل طرح در کمیسیون و تنظیم و تدارک جلسات کمیسیون.
۵) انطباق دادن تصمیمات کمیسیون با راهبردهای اساسی ابلاغی قوه مجریه، خط مشی ها و برنامه های مصوب دولت،‌ روالها و اصول کلی موردنظر دولت در این زمینه و اقدام لازم در مورد ارتقای سطح کیفی تصمیمات کمیسیون.
۶) هماهنگی موردی درباره تصمیمات کمیسیون با مراجع مختلف تصمیم گیری.
۷) مدیریت کارگروهها، نشستها و کمیسیونهای فرعی که به تلفیق جنبه های کارشناسی، فنی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، فرابخشی و راهبردی موضوعات تصمیم گیری کمیسیون می پردازد.
۸) تشکیل کارگروهها و نشستها جهت استفاده از نظرات کارشناسان، مشاوران، دانشگاهیان و مدیران دستگاهها در روند تصمیم سازی کمیسیون.
۹) تدوین و تنظیم تصمیمات و مصوبات و لوایح مصوب کمیسیون و تصمیمات اتخاذ شده در دولت در زمینه یادشده، با رعایت فنون و اصول مربوط به تنظیم قوانین و مقررات.
۱۰) برقراری امکان مشارکت نخبگان، کارشناسان برجسته مراکز علمی و پژوهشی و مدیران با سابقه در تصمیم سازی کمیسیون.
۱۱) و اجرای مقررات مربوط به کمیسیون و تهیه گزارشهای مربوط به نحوه تشکیل و فعالیتهای کمیسیون
۱۲) برقراری ارتباط مؤثر با دبیرخانه شوراها و مجامع مربوط که به ریاست رئیس جمهور یا معاونان وی تشکیل می شود.

اهم موضوعات و مصادیق ارجاعی به کمیسیون :
امور مربوط به سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و تقسیمات کشوری.
 
 
ترکیب کمیسیون سیاسی و دفاعی
رئیس کمیسیون

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

نایب رئیس کمیسیون

امیرحاتمی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دبیر

کمیسیون

حسن 

عدل تهرانی

سایر اعضا

سید محمود علوی

وزیر اطلاعات

حسینعلی امیری

معاون امور مجلس رئیس جمهور

محمدباقر نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: