کد خبر: 6605
تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 12:36
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه
aaastring(1521) "[{"name":"news/1399/3/12/31576_590.jpg","title":"","sort":"43787","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31577_512.jpg","title":"","sort":"43788","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31578_315.jpg","title":"","sort":"43789","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31579_971.jpg","title":"","sort":"43790","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31580_210.jpg","title":"","sort":"43791","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31581_258.jpg","title":"","sort":"43792","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31582_501.jpg","title":"","sort":"43793","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31583_444.jpg","title":"","sort":"43794","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31596_247.jpg","title":"","sort":"43807","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31576_590.jpg","title":"","sort":"51558","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31577_512.jpg","title":"","sort":"51559","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31578_315.jpg","title":"","sort":"51560","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31579_971.jpg","title":"","sort":"51561","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31580_210.jpg","title":"","sort":"51562","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31581_258.jpg","title":"","sort":"51563","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1399/3/12/31582_501.jpg","title":"","sort":"51564","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

موضوع مورد بررسی

  • آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: