کد خبر: ۶۵۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >>
االف : هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۲ به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب (تاریخ ابلاغ ۶ /۱۲ /۱۳۹۲) نمود:
۱- برای بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (۶) آیین نامه داخلی هیئت دولت، کمیسیون خاصی مرکب از تعدادی وزرا و معاونان رئیس جمهور و با حضور رئیس شورای عالی استان ها، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران تشکیل می شود.
۲- تصمیمات کمیسیون یادشده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.


هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۴ /۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و براساس تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۴۷/ت ۵۰۲۶۹ هـ مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۲ مأموریت ها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها را به شرح زیر تصویب نمود:

                    «مأموریت ها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها»

۱) هدف و مأموریت:
سیاستگذاری، زمینه‌سازی، بررسی لوایح و مقررات و درصورت لزوم ایجاد ساز و کار مناسب به منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری در جهت تحقق مدیریت مطلوب یکپارچه شهری از طریق تعریف نسبت بین ارکان اداره ملی و مدیریت محلی

۲) راهبردها:
۱-۲) توسعه پایدار محلی
۲-۲) بهبود نظام مدیریتی کلانشهر‌ها و مجموعه‌های شهری مربوط به آن‌ها مبتنی بر مدیریت آمایشی
۳-۲) نظارت دقیق و کارآمد بر گسترش کلانشهر‌ها و مجموعه‌های شهری مربوط به آن‌ها
۴-۲) تحقق حداکثری حقوق شهروندی
۵-۲) افزایش سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی با رعایت اصل (۱۰۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۶-۲) ارتقاء کیفیت محیط زیست
۷-۲) تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار

۳) شرح وظایف:
۱-۳) تدوین و به‌روزرسانی منظم سند آسیب شناسی، طبقه بندی، اولویت بندی و رفع برنامه ریزی شده مسایل و مشکلات کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مسایل و مشکلات مذکور.
۲-۳) سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت مدیریت کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها به منظور تحقق مأموریت کمیسیون با اولویت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و بهبود نظام مدیریتی کلانشهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳-۳) تدوین و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی و هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در اجرا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (بویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری
۴-۳) سیاستگذاری به منظور توقف روند مهاجرت موجود به کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و ایجاد مزیت برای بازتوزیع فعالیت و جمعیت در چارچوب سیاستهای کلی آمایش ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه آمایش جامع کشور، طرح کالبدی ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۵-۳) تدوین و تنظیم مدل و ساز و کار مالی و تدوین بودجه کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با هدف تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار
۶-۳) ارزیابی روند اجرای قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری (در کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها) و میزان اثربخشی آنها و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و شهرداریها
۷-۳) تدوین فرآیندهای اجرایی به منظور جلب و افزایش مشارکت شهروندان، نهادهای حرفه‌ای، صنفی و مدنی بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در مراحل بررسی و تصمیم‌سازی پیرامون مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کلانشهرها.
۸-۳) سیاستگذاری و تدوین نحوه واگذاری انجام طرح ها، مطالعات و پژوهش‌های مربوط به مسایل و مشکلات کلانشهرها توسط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های کلانشهرها به دانشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی و مشاوران ذی‌صلاح داخلی و خارجی با هدف هم افزایی و افزایش بهره وری، کارایی و اثربخشی آن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۹-۳) رسیدگی و اظهارنظر درخصوص موارد ارجاعی از سوی هیئت دولت یا معاون اول رییس جمهور و نیز بررسی و تصویب مواردی که با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی از طرف هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون واگذار می‌شود.


ترکیب کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها

ریاست

کمیسیون

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور

نایب رئیس

کمیسیون

رضا اردکانیان

وزیر نیرو

دبیر

کمیسیون

امیرمحمود غفاری
سایر اعضا

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی

رضا رحمانی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت

مسعود سلطانی فر 

وزیر ورزش و جوانان

سعید نمکی

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی

جمشید انصاری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

عیسی کلانتری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

محمدباقر نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

مرتضی الویری

رئیس شورای عالی استان ها

پیروز حناچی

شهردار تهران

انوشیروان محسنی بندپی

استاندار تهران

محسن هاشمی 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

 نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: