کد خبر: ۶۵۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >>
اعضای کمیسیون 

رئیس سنی کمیسیون: جناب آقای دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی
معرفی کمیسیون
 
اعضای کمیسیون: آذری جهرمی، اردکانیان، اسلامی، حاتمی، حجتی، رضا رحمانی، کلانتری، مونسان و نوبخت.
 
نحوه تشکیل کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها :

الف : هیئت وزیران در جلسه 30 /11 /1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب (تاریخ ابلاغ 6 /12 /1392) نمود:
1- برای بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت، کمیسیون خاصی مرکب از وزیران کشور، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ورزش وجوانان، جهادکشاورزی، نیرو، بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان علمی و فناوری و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور و دعوت از استاندار تهران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران تشکیل می شود.
2- تصمیمات کمیسیون یادشده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.

ب : هیئت وزیران در جلسه 4 /5 /1394 به پیشنهاد شماره 5160/93 مورخ 14 /8 /1393 شورای عالی استانها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وتعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امورکلان شهرتهران و سایر کلان شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره 181547/ت50269 هـ مورخ 6 /12 /1392 و اصلاح بعدی آن حذف می‌شوند.
2- رییس شورای عالی استانها با حق رأی به کمیسیون مذکور اضافه می‌شود.


هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 /4 /1393 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و براساس تصویب‌نامه شماره 181547/ت50269هـ مورخ 6 /12 /1392، مأموریتها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها را به شرح زیر تصویب نمود:

«مأموریتها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها»

1) هدف و مأموریت:
سیاستگذاری، زمینه‌سازی، بررسی لوایح و مقررات و درصورت لزوم ایجاد ساز و کار مناسب به منظور ایجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری در جهت تحقق مدیریت مطلوب یکپارچه شهری از طریق تعریف نسبت بین ارکان اداره ملی و مدیریت محلی

2) راهبردها:
1-2) توسعه پایدار محلی
2-2) بهبود نظام مدیریتی کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها مبتنی بر مدیریت آمایشی
3-2) نظارت دقیق و کارآمد بر گسترش کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها
4-2) تحقق حداکثری حقوق شهروندی
5-2) افزایش سطح مشارکت مردم در اداره امور محلی با رعایت اصل (103) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
6-2) ارتقاء کیفیت محیط زیست
7-2) تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار
3) شرح وظایف:
1-3) تدوین و به‌روزرسانی منظم سند آسیب شناسی، طبقه بندی، اولویت بندی و رفع برنامه ریزی شده مسایل و مشکلات کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مسایل و مشکلات مذکور.
2-3) سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت مدیریت کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها به منظور تحقق مأموریت کمیسیون با اولویت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و بهبود نظام مدیریتی کلانشهرها و مجموعه های شهری مربوط به آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
3-3) تدوین و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی و هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در اجرا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (بویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری
4-3) سیاستگذاری به منظور توقف روند مهاجرت موجود به کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و ایجاد مزیت برای بازتوزیع فعالیت و جمعیت در چارچوب سیاستهای کلی آمایش ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه آمایش جامع کشور، طرح کالبدی ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
5-3) تدوین و تنظیم مدل و ساز و کار مالی و تدوین بودجه کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با هدف تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار
6-3) ارزیابی روند اجرای قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری (در کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها) و میزان اثربخشی آنها و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و شهرداریها
7-3) تدوین فرآیندهای اجرایی به منظور جلب و افزایش مشارکت شهروندان، نهادهای حرفه‌ای، صنفی و مدنی بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات در مراحل بررسی و تصمیم‌سازی پیرامون مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کلانشهرها.
8-3) سیاستگذاری و تدوین نحوه واگذاری انجام طرحها، مطالعات و پژوهش‌های مربوط به مسایل و مشکلات کلانشهرها توسط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های کلانشهرها به دانشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی و مشاوران ذی‌صلاح داخلی و خارجی با هدف هم افزایی و افزایش بهره وری، کارایی و اثربخشی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9-3) رسیدگی و اظهارنظر درخصوص موارد ارجاعی از سوی هیئت دولت یا معاون اول رییس جمهور و نیز بررسی و تصویب مواردی که با رعایت اصل (138) قانون اساسی از طرف هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون واگذار می‌شود.نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: