کد خبر: ۶۵۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> معرفی
نحوه تشکیل کمیسیون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها :

الف : هیئت وزیران در جلسه 30 /11 /1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب (تاریخ ابلاغ 6 /12 /1392) نمود:
1- برای بررسی و هماهنگی مسایل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها و در اجرای تبصره ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت، کمیسیون خاصی مرکب از وزیران کشور، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ورزش وجوانان، جهادکشاورزی، نیرو، بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان علمی و فناوری و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور و دعوت از استاندار تهران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران تشکیل می شود.
2- تصمیمات کمیسیون یادشده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.

ب : هيئت وزيران در جلسه 4 /5 /1394 به پیشنهاد شماره 5160/93 مورخ 14 /8 /1393 شورای عالی استانها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:
1- وزرای جهادکشاورزی، اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وتعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب کمیسیون خاص امورکلان شهرتهران و سایر کلان شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره 181547/ت50269 هـ مورخ 6 /12 /1392 و اصلاح بعدی آن حذف می‌شوند.
2- رییس شورای عالی استانها با حق رأی به کمیسیون مذکور اضافه می‌شود.

اعضای کمیسیون کلانشهر:
رئیس کمیسیون: جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی - وزیر کشور
نایب رئیس: جناب آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
عباس احمد آخوندی - وزیر راه و شهر سازی
اعضای کمیسیون: خانم ابتکار، آقایان آخوندی، چیت چیان، رحمانی فضلی، قاضی زاده هاشمی، نعمت زاده، ستاری، نوبخت، چمران، قالیباف و هاشمی (استاندار تهران)


هيئت وزيران در جلسه مورخ 25 /4 /1393 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و براساس تصويب‌نامه شماره 181547/ت50269هـ مورخ 6 /12 /1392، مأموريتها و شرح وظايف كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها را به شرح زير تصويب نمود:

«مأموريتها و شرح وظايف كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها»

1) هدف و مأموريت:
سياستگذاري، زمينه‌سازي، بررسي لوايح و مقررات و درصورت لزوم ايجاد ساز و كار مناسب به منظور ايجاد مدل مطلوب تعامل قوه مجريه و مديريت شهري در جهت تحقق مديريت مطلوب يكپارچه شهري از طريق تعريف نسبت بين اركان اداره ملي و مديريت محلي

2) راهبردها:
1-2) توسعه پايدار محلي
2-2) بهبود نظام مديريتي كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها مبتني بر مديريت آمايشي
3-2) نظارت دقيق و كارآمد بر گسترش كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها
4-2) تحقق حداكثري حقوق شهروندي
5-2) افزايش سطح مشاركت مردم در اداره امور محلي با رعايت اصل (103) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
6-2) ارتقاء كيفيت محيط زيست
7-2) تحقق نظام ماليه محلي و درآمد پايدار
3) شرح وظايف:
1-3) تدوين و به‌روزرساني منظم سند آسيب شناسي، طبقه بندي، اولويت بندي و رفع برنامه ريزي شده مسايل و مشكلات كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها و بررسي و اتخاذ تصميمات لازم براي رفع مسايل و مشكلات مذكور.
2-3) سياستگذاري، هماهنگي و حمايت مديريت كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها به منظور تحقق مأموريت كميسيون با اولويت تحقق مديريت يكپارچه شهري و بهبود نظام مديريتي كلانشهرها و مجموعه هاي شهري مربوط به آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
3-3) تدوين و ارايه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع مشكلات مديريت شهري كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها با اولويت رفع تداخل نهادهاي موازي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مديريت شهري در اجرا، ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان، توجه به رعايت ظرفيت زيستي، آثار زيست محيطي (بويژه آلودگي هوا)، حل معضل ترافيك، توسعه حمل و نقل عمومي و ايمني شهري
4-3) سياستگذاري به منظور توقف روند مهاجرت موجود به كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها و ايجاد مزيت براي بازتوزيع فعاليت و جمعيت در چارچوب سياستهاي كلي آمايش ابلاغي مقام معظم رهبري، برنامه آمايش جامع كشور، طرح كالبدي ملي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط
5-3) تدوين و تنظيم مدل و ساز و كار مالي و تدوين بودجه كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها با هدف تحقق نظام ماليه محلي و درآمد پايدار
6-3) ارزيابي روند اجراي قوانين و مقررات حوزه مديريت شهري (در كلانشهرها و مجموعه‌هاي شهري مربوط به آنها) و ميزان اثربخشي آنها و دستيابي به اهداف پيش بيني شده با استفاده از ظرفيت دستگاههاي اجرايي و شهرداريها
7-3) تدوين فرآيندهاي اجرايي به منظور جلب و افزايش مشاركت شهروندان، نهادهاي حرفه‌اي، صنفي و مدني بر مبناي دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات در مراحل بررسي و تصميم‌سازي پيرامون مسائل كالبدي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي كلانشهرها.
8-3) سياستگذاري و تدوين نحوه واگذاري انجام طرحها، مطالعات و پژوهش‌هاي مربوط به مسايل و مشكلات كلانشهرها توسط دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌هاي كلانشهرها به دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتي و پژوهشي و مشاوران ذي‌صلاح داخلي و خارجي با هدف هم افزايي و افزايش بهره وري، كارايي و اثربخشي آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9-3) رسيدگي و اظهارنظر درخصوص موارد ارجاعي از سوي هيئت دولت يا معاون اول ریيس جمهور و نيز بررسي و تصويب مواردي كه با رعايت اصل (138) قانون اساسي از طرف هيئت وزيران به وزراي عضو كميسيون واگذار مي‌شود.نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: