کد خبر: ۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> معرفی
شرح وظائف:
 
۱) تشکیل پرونده برای پیشنهادها و تکمیل اطلاعات و پاسخ استعلامها موضوعات ارجاعی به کمیسیون تا حصول نتیجه نهائی، گردآوری اطلاعات و پژوهشهای موجود، سفارش و مدیریت پژوهشهای لازم از طریق استفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، محققان و متخصصان و صاحبنظران در مورد موضوعات ارجاع شده و اجرای تجزیه و تحلیلهای لازم و ارائه گزارشهای ویژه تصمیم سازی برای اتخاذ تصمیم در کمیسیون حسب ضرورت، شامل تجزیه و تحلیل ابعاد مسأله، عوامل پدیدآورنده مشکل و آثار ناشی از آن، خلاصه نظرات، گزینه های تصمیم، آثار و نتایج گزینه ها در تحقق اهداف و حل مسائل، عوامل تسهیل کننده و موانع در تحقق اهداف و آثار و نتایج جانبی گزینه ها.
۲) برقراری ارتباط با دستگاههاو مراجع ذی ربط به منظور استعلام نظر و کسب اطلاعات موردنیاز برای رسیدگی پیشنهادها.
۳) دخالت دادن عناصر فرابخشی و راهبردی در موارد لزوم در فرایند تصمیم سازی، تلفیق عناصر مختلف فنی و کارشناسی و تأمین اهداف پیشنهاد در قالب یک سند حقوقی جهت تصمیم گیری‌های کمیسیون.
۴) تنظیم دستورجلسات، موضوعات و گزارش‌های قابل طرح در کمیسیون و تنظیم و تدارک جلسات کمیسیون.
۵) انطباق دادن تصمیمات کمیسیون با راهبردهای اساسی ابلاغی قوه مجریه، خط مشی ها و برنامه های مصوب دولت،‌ روالها و اصول کلی موردنظر دولت در این زمینه و اقدام لازم در مورد ارتقای سطح کیفی تصمیمات کمیسیون.
۶) هماهنگی موردی درباره تصمیمات کمیسیون با مراجع مختلف تصمیم گیری.
۷) مدیریت کارگروهها، نشستها و کمیسیونهای فرعی که به تلفیق جنبه های کارشناسی، فنی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، فرابخشی و راهبردی موضوعات تصمیم گیری کمیسیون می پردازد.
۸) تشکیل کارگروهها و نشستها جهت استفاده از نظرات کارشناسان، مشاوران، دانشگاهیان و مدیران دستگاهها در روند تصمیم سازی کمیسیون.
۹) تدوین و تنظیم تصمیمات و مصوبات و لوایح مصوب کمیسیون و تصمیمات اتخاذ شده در دولت در زمینه یادشده، با رعایت فنون و اصول مربوط به تنظیم قوانین و مقررات.
۱۰) برقراری امکان مشارکت نخبگان، کارشناسان برجسته مراکز علمی و پژوهشی و مدیران با سابقه در تصمیم سازی کمیسیون.
۱۱) و اجرای مقررات مربوط به کمیسیون و تهیه گزارشهای مربوط به نحوه تشکیل و فعالیتهای کمیسیون
۱۲) برقراری ارتباط مؤثر با دبیرخانه شوراها و مجامع مربوط که به ریاست رئیس جمهور یا معاونان وی تشکیل می شود.


اهم موضوعات و مصادیق ارجاعی به کمیسیون :
 امور مربوط به کلیه لوایح استفساریه، لوایح مربوط به حقوق ملت و حق حاکمیت ملت از حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق کیفری، آئین دادرسی مدنی و کیفری، حقوق بین المللی عمومی (در حدود مقررات)، حقوق بین الملل خصوصی، قانون تجارت، حقوق کودک، زنان، خانواده،‌ ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال شخصیه، ثبت ازدواج و طلاق،‌ نهادها و نظامهای حرفه ای و صنفی خاص، نظام مالکیت در بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی، انفال و ثروتهای عمومی و منابع طبیعی، اجازه ارجاع به داوری، صلح و اقاله، لوایح چند بعدی که به طور خاص مربوط به کمیسیونی از کمیسیونهای دولت نمی باشد، لوایحی که از سوی سایر کمیسیونهای دولت برای اظهارنظر ارجاع می شوند، بررسی اختلافات موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی.

ترکیب کمیسیون لوایح
ریاست کمیسیون

علیرضا آوایی

وزیر دادگستری

نایب رئیس کمیسیون

لعیا جنیدی

معاون حقوقی رئیس جمهور

دبیر 

کمیسیون

حسن 

مرادی

سایر اعضا

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سید محمود علوی

وزیر اطلاعات 

جمشید انصاری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمد شریعتمداری

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی

محمدباقر نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

حسینعلی امیری

معاون امور مجلس رئیس جمهور

عیسی کلانتری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

معصومه ابتکار

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: