کد خبر: ۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> معرفی
شرح وظائف كميسيون لوایح :
 
 
1) تشكيل پرونده براي پيشنهادها و تكميل اطلاعات و پاسخ استعلامها موضوعات ارجاعی به کمیسیون تا حصول نتيجه نهائي، گردآوري اطلاعات و پژوهشهاي موجود، سفارش و مديريت پژوهشهاي لازم از طريق استفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراكز پژوهشي، محققان و متخصصان و صاحبنظران در مورد موضوعات ارجاع شده و اجراي تجزيه و تحليلهاي لازم و ارائه گزارشهاي ويژه تصميم سازي براي اتخاذ تصميم در كميسيون حسب ضرورت، شامل تجزيه و تحليل ابعاد مسأله، عوامل پديدآورنده مشكل و آثار ناشي از آن، خلاصه نظرات، گزينه هاي تصميم، آثار و نتايج گزينه ها در تحقق اهداف و حل مسائل، عوامل تسهيل كننده و موانع در تحقق اهداف و آثار و نتايج جانبي گزينه ها.
2) برقراري ارتباط با دستگاههاو مراجع ذي ربط به منظور استعلام نظر و كسب اطلاعات موردنياز براي رسيدگي پيشنهادها.
3) دخالت دادن عناصر فرابخشي و راهبردي در موارد لزوم در فرايند تصميم سازي، تلفيق عناصر مختلف فني و كارشناسي و تأمين اهداف پيشنهاد در قالب يك سند حقوقي جهت تصميم گيريهاي كميسيون.
4) تنظيم دستورجلسات، موضوعات و گزارشهاي قابل طرح در كميسيون و تنظيم و تدارك جلسات كميسيون.
5) انطباق دادن تصميمات كميسيون با راهبردهاي اساسي ابلاغي قوه مجريه، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب دولت،‌ روالها و اصول كلي موردنظر دولت در اين زمينه و اقدام لازم در مورد ارتقاي سطح كيفي تصميمات كميسيون.
6) هماهنگي موردي درباره تصميمات كميسيون با مراجع مختلف تصميم گيري.
7) مديريت كارگروهها، نشستها و كميسيونهاي فرعي كه به تلفيق جنبه هاي كارشناسي، فني، سياسي، مديريتي، اجتماعي، فرابخشي و راهبردي موضوعات تصميم گيري كميسيون مي پردازد.
8) تشكيل كارگروهها و نشستها جهت استفاده از نظرات كارشناسان، مشاوران، دانشگاهيان و مديران دستگاهها در روند تصميم سازي كميسيون.
9) تدوين و تنظيم تصميمات و مصوبات و لوايح مصوب كميسيون و تصميمات اتخاذ شده در دولت در زمينه يادشده، با رعايت فنون و اصول مربوط به تنظيم قوانين و مقررات.
10) برقراري امكان مشاركت نخبگان، كارشناسان برجسته مراكز علمي و پژوهشي و مديران با سابقه در تصميم سازي كميسيون.
11) و اجراي مقررات مربوط به كميسيون و تهيه گزارشهاي مربوط به نحوه تشكيل و فعاليتهاي كميسيون
12) برقراري ارتباط مؤثر با دبيرخانه شوراها و مجامع مربوط كه به رياست رئيس جمهور يا معاونان وي تشكيل مي شود.


ـ ‌اهم موضوعات و مصاديق ارجاعي به کمیسیون :
 امور مربوط به كليه لوايح استفساريه، لوايح مربوط به حقوق ملت و حق حاكميت ملت از حقوق اساسي، حقوق مدني، حقوق كيفري، آئين دادرسي مدني و كيفري، حقوق بين المللي عمومي (در حدود مقررات)، حقوق بين الملل خصوصي، قانون تجارت، حقوق كودك، زنان، خانواده،‌ ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال شخصيه، ثبت ازدواج و طلاق،‌ نهادها و نظامهاي حرفه اي و صنفي خاص، نظام مالكيت در بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني، انفال و ثروتهاي عمومي و منابع طبيعي، اجازه ارجاع به داوري، صلح و اقاله، لوايح چند بعدي كه به طور خاص مربوط به كميسيوني از كميسيونهاي دولت نمي باشد، لوايحي كه از سوي ساير كميسيونهاي دولت براي اظهارنظر ارجاع مي شوند، بررسي اختلافات موضوع اصل (134) قانون اساسي.نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن