کد خبر: ۶۵۲۲
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- آیین‌نامه راهبری شرکتی در شرکت های دولتی .

- اختصاص سهم وزارت آموزش و ورپرش در قوانین برای ایمن سازی فضاهای آموزشی و پرورشی در راستای اجرایی شدن بند (ث) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه.

- اصلاح جزء (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: مصوبه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ ه. مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵.

- اصلاح مصوبه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ مورخ ۹۸/۴/۱۵ درخصوص آیین‌نامه اجرایی درمورد صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: