کد خبر: ۶۵۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
نوع مصوبه : تصویب نامه
شماره مصوبه : ۵۷۱۵۹/۱۴۳۸۹۰
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
با تصویب هیئت وزیران، معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، به مدت سه سال به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین شد.
تعیین نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» اسحاق جهانگیری مصوبه هیئت وزیران در ۶ بهمن ۱۳۹۸ با موضوع تعیین نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی را برا یاجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.
برهمین اساس،  در اجرای ماده (۴۷) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ ۴۸۲۱۷ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲، معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، به مدت سه سال به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین می‌شود.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون