کد خبر: 6501
تاریخ انتشار: دوشنبه 8 ارديبهشت 1399 - 09:02
«دبیر هیئت دولت» در رأس ساختار سازمانی دفتر هیئت دولت دولت قرار دارد؛ «مدیر کل حوزه دفتر دبیر هیئت دولت»، «مرکز خدمات مدیریت» و دو «معاونت امور دولت» و «معاونت مطالعات کاربردی» نیز به همراه مشاوران دبیر هیئت دولت و هفت کمیسیون اقتصاد، امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، لوایح، سیاسی - دفاعی و علمی، تحقیقاتی و فناوری از زیر مجموعه‌های هیئت دولت هستند.

چارت سازمانی دفتر هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» «معاون امور عمومی، پشتیبانی و خدمات جلسات دفتر» و «معاون امور اطلاع رسانی» زیر مجموعه مدیر کل حوزه دفتر دبیر هیئت دولت بوده و «اداره امور دبیرخانه ای» و «اداره سیستم ها و امنیت شبکه» در ذیل مرکز خدمات مدیریت قرار گرفته اند.

هم‌چنین، معاون امور دولت شامل دو اداره کل با عناوین «تدوین مصوبات و مذاکرات» و «امور اجرایی و هماهنگی جلسات دولت» هستند که اداره‌های «تدوین مصوبات» و «تدوین مذاکرات» در ذیل اداره کل تدوین مصوبات و مذاکرات و دو «اداره اجرایی و هماهنگی جلسات» و «اداره بررسی پیشنهادهای دو فوریتی» در ذیل اداره کل امور اجرایی و هماهنگی جلسات دولت جای گرفته اند.

گفتنی است، معاونت مطالعات کاردبری نیز «مدیریت گروه پژوهش‌های کاربردی» و «مدیریت گروه پیگیری اجرای مصوبات دولت» را در خود جای داده است.

لازم به ذکر است، مشاوران دبیر هیئت دولت و کمیسیون‌های اقتصاد، امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، لوایح، سیاسی - دفاعی و علمی، تحقیقاتی و فناوری نیز جز ساختار این دفتر قرار دارند.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف