کد خبر: 6443
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 فروردين 1399 - 15:33
از ابتدای مهر سال گذشته تا ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹
در جدیدترین گزارش آماری منتشره از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر، مجموع ریزش‌های جوی به میزان ۷ /۲۴۲ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته (۳ /۲۸۰ میلیمتر) ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش ۱۳ درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس این گزارش، در سال آبی جاری در میان استان های مختلف، اردبیل با مقدار ۱ /۱۵۲ میلیمتر بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته (۴ /۲۲۱ میلیمتر) بیشترین کاهش بارندگی به میزان ۳۱ درصد را تجربه کرده است. هم‌چنین، این استان در مقایسه با متوسط دراز مدت (۹ /۱۹۷ میلیمتر) به میزان ۲۳ درصد کاهش بارندگی داشته است. استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد نیز در رده‌های بعدی میزان کاهش بارندگی قرار دارند.

هم‌چنین، استان تهران با میزان ۶ /۳۰۶ میلیمتر بارندگی در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۹ /۳۲۵ میلیمتر) به میزان شش درصد کاهش و در مقایسه با متوسط دراز مدت (۶ /۲۰۹ میلیمتر) ۴۶ درصد افزایش در ریزش های جوی را نشان می‌دهد.

افزون بر این، استان هرمزگان با بارشی ۹ /۳۴۴ میلیمتری در سال آبی کنونی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱ /۱۸۶ میلیمتر) دارای بیشترین مقدار بارندگی به میزان ۸۵ درصد بوده است. هم‌چنین، استان مورد اشاره در مقایسه با مدت متوسط درازمدت (۲ /۱۶۲ میلیمتر) به میزان ۱۱۳ درصد افزایش بارندگی را تجربه کرده است. استان های سیستان و بلوچستان و کرمان نیز در رده های بعدی میزان افزایش بارندگی قرار دارند.

هم‌چنین، مطابق گزارش وزارت نیرو ارتفاع کل ریزش های جوی کشور در محدوده زمانی مورد بررسی معادل ۷ /۲۴۲ میلیمتر بوده است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱ /۱۹۶ میلیمتر) ۲۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳ /۲۸۰ میلیمتر) ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همین طور این گزارش بیانگر این است که از مجموع ظرفیت ۵ /۵۰ میلیارد مترمکعبی سد‌های کشور، درحال حاضر سد‌ها به میزان ۶۷ درصد تکمیل هستند. هم‌چنین، ورودی سد‌ها در هفته جاری به میزان ۰۲ /۳ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته به مقدار ۸۶ /۷ میلیارد مترمکعب بوده است. خروجی سد‌ها نیز در هفته جاری ۵۲ /۱ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۶ /۵ میلیارد مترمکعب بوده است.

جداول زیر، میزان ریزش های جوی در بازه زمانی مهر ماه ۱۳۹۸ تا ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته در دوره مشابه، به تفکیک استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گفتنی است، هر سال آبی در ایران از اول مهرماه آغاز می شود و تا ۳۱ شهریور ماه سال آینده ادامه می یابد.

کاهش ۱۳ درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

کاهش ۱۳ درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف