کد خبر: 6437
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 فروردين 1399 - 12:24
از ابتدای مهر تا ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸
در جدیدترین گزارش آماری منتشره از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر، مجموع ریزش‌های جوی به میزان ۳ /۱۸۸ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته (۵ /۲۰۱ میلیمتر) هفت درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس این گزارش، در سال آبی جاری در میان استان های مختلف، یزد با مقدار ۳ /۴۹ میلیمتر بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته (۷ /۵۷ میلیمتر) بیشترین کاهش بارندگی به میزان ۱۵ درصد را تجربه کرده است. هم‌چنین، این استان در مقایسه با متوسط دراز مدت (۳ /۶۳ میلیمتر) به میزان ۲۲ درصد کاهش بارندگی داشته است. استان‌های چهارمحال و بختیاری و اردبیل نیز در رده‌های بعدی میزان کاهش بارندگی قرار دارند.

هم‌چنین، استان تهران با میزان ۲ /۲۵۳ میلیمتر بارندگی در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵ /۲۳۴ میلیمتر) به میزان هشت درصد افزایش و در مقایسه با متوسط دراز مدت (۱ /۱۸۱ میلیمتر) ۴۰ درصد افزایش در ریزش های جوی را نشان می‌دهد.

افزون بر این، استان هرمزگان با بارشی ۷ /۲۸۴ میلیمتری در سال آبی کنونی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۷ /۱۲۶ میلیمتر) دارای بیشترین مقدار بارندگی به میزان ۱۲۵ درصد بوده است. هم‌چنین، استان مورد اشاره در مقایسه با مدت متوسط درازمدت (۹ /۱۴۰ میلیمتر) به میزان ۱۰۲ درصد افزایش بارندگی را تجربه کرده است. استان های سیستان و بلوچستان و قم نیز در رده های بعدی میزان افزایش بارندگی قرار دارند.

هم‌چنین، مطابق گزارش وزارت نیرو ارتفاع کل ریزش های جوی کشور در محدوده زمانی مورد بررسی معادل ۳ /۱۸۸ میلیمتر بوده است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۶۷ میلیمتر) ۱۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۵ /۲۰۱ میلیمتر) هفت درصد کاهش نشان می‌دهد.

همین طور این گزارش بیانگر این است که از مجموع ظرفیت ۵ /۵۰ میلیارد مترمکعبی سد‌های کشور، درحال حاضر سد‌ها به میزان ۶۱ درصد تکمیل هستند. هم‌چنین، ورودی سد‌ها در هفته جاری به میزان ۶۸/۱ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته به مقدار ۴۹ /۱ میلیارد مترمکعب بوده است. خروجی سد‌ها نیز در هفته جاری ۵۵ /۱ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۷ /۱ میلیارد مترمکعب بوده است.

جداول زیر، میزان ریزش های جوی در بازه زمانی مهر تا ۲۳ اسفند ماه سال آبی سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته در دوره مشابه، به تفکیک استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گفتنی است، هر سال آبی در ایران از اول مهرماه آغاز می شود و تا ۳۱ شهریور ماه سال آینده ادامه می یابد.

کاهش هفت درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

کاهش هفت درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف