کد خبر: 6383
تاریخ انتشار: سه شنبه 20 اسفند 1398 - 16:03
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> نتیجه جلسه
آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیات امناء اماکن مذهبی سال ۱۳۹۹ در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت به تصویب رسید.

بررسی آیین‌نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ابتدای جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی، دبیر کمیسیون ضمن تبیین جوانب پیشنهاد و فرایند بررسی آن در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت افزود: برابر تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه ،حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیات امناء اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می بایست گزارش تفریغ آیین نامه سال ۱۳۹۸ را به منظور بررسی به هیئت وزیران ارائه نماید. بر همین اساس با پیگیری های دبیرخانه کمیسیون گزارش تفریغ در حال تنظیم است و به دبیرخانه کمیسیون ارسال خواهد شد.

برابر اظهار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از مهمترین تغییرات آیین نامه در مقایسه با تصویبنامه سال ۱۳۹۸ موضوع لحاظ نمودن حق الزحمه امین در موقوفاتی است که فاقد عایدات هستند و این بند در راستای توجه به امین در موقوفات در آیین نامه جدید اضافه شده است. افزایش حدود بیست درصدی سرجمع منابع و مصارف آیین نامه پیشنهادی از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه کمیسیون فرهنگی بود.

در پایان این جلسه، بررسی این آیین نامه پایان یافت و متن پیشنهادی با اصلاحاتی جهت طرح در هیئت محترم وزیران به تصویب رسید.

 گفتنی است، این جلسه به ریاست صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و دبیری دکتر طالبی، و با حضور خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در محل دائمی برگزاری جلسات این کمیسیون برگزار شد.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف