کد خبر: ۶۳۵۰
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه
موضوعات مورد بررسی
- آیین نامه اجرایی مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.
- اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۲۱۷/ ۳۳۷۷۲  مورخ ۱۶ مهر ۱۳۸۵.
- اصلاح ردیف (۱) بند (الف) تصویب نامه شماره ۷۲۱۹۱/ ۵۶۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲  در خصوص اختصاص ارز رسمی به تجهیزات پرورش ماهی در دریا.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: