کد خبر: 6343
تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 12:05
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
aaastring(2305) "[{"name":"news/1398/12/12/30387_246.jpg","title":"","sort":"42613","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30388_850.jpg","title":"","sort":"42614","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30389_128.jpg","title":"","sort":"42615","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30390_505.jpg","title":"","sort":"42616","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30391_148.jpg","title":"","sort":"42617","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30392_688.jpg","title":"","sort":"42618","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30393_352.jpg","title":"","sort":"42619","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30394_275.jpg","title":"","sort":"42620","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30395_615.jpg","title":"","sort":"42621","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30396_262.jpg","title":"","sort":"42622","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30397_761.jpg","title":"","sort":"42623","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30398_272.jpg","title":"","sort":"42624","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30399_128.jpg","title":"","sort":"42625","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30387_246.jpg","title":"","sort":"51425","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30388_850.jpg","title":"","sort":"51426","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30389_128.jpg","title":"","sort":"51427","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30390_505.jpg","title":"","sort":"51428","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30391_148.jpg","title":"","sort":"51429","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30392_688.jpg","title":"","sort":"51430","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30393_352.jpg","title":"","sort":"51431","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30394_275.jpg","title":"","sort":"51432","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30395_615.jpg","title":"","sort":"51433","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30396_262.jpg","title":"","sort":"51434","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/12/12/30397_761.jpg","title":"","sort":"51435","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی

  • - طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور (بسته فرهنگی روستا).
  • - آیین‌نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی سال ۱۳۹۹.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: