کد خبر: 6316
تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 17:14
از ابتدای مهر تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
در جدیدترین گزارش آماری منتشره از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر، مجموع ریزش‌های جوی به میزان ۱ /۱۵۷ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته (۳ /۱۷۵ میلیمتر) ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس این گزارش، در سال آبی جاری در میان استان های مختلف، چهارمحال و بختیاری با مقدار ۲۶۹ میلیمتر بارش در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته (۵۴۸ میلیمتر) بیشترین کاهش بارندگی به میزان ۵۱ درصد را تجربه کرده است. هم‌چنین، این استان در مقایسه با متوسط دراز مدت (۳۹۶ میلیمتر) به میزان ۳۲ درصد کاهش بارندگی داشته است. استان های خراسان شمالی و اردبیل نیز در رده های بعدی میزان کاهش بارندگی قرار دارند.

هم‌چنین، استان تهران با میزان ۱ /۱۶۵ میلیمتر بارندگی در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸ /۲۱۲ میلیمتر) به میزان ۲۲ درصد کاهش و در مقایسه با متوسط دراز مدت (۱ /۱۴۴ میلیمتر) ۱۵ درصد افزایش در ریزش های جوی را نشان می‌دهد.

افزون بر این، استان سیستان و بلوچستان با بارشی ۱۴۵ میلیمتری در سال آبی کنونی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱ /۳۶ میلیمتر) دارای بیشترین مقدار بارندگی به میزان ۳۰۲ درصد بوده است. هم‌چنین، استان مورد اشاره در مقایسه با مدت متوسط درازمدت (۳ /۵۵ میلیمتر) به میزان ۱۶۲ درصد افزایش بارندگی را تجربه کرده است. استان های هرمزگان و کرمان نیز در رده های بعدی میزان افزایش بارندگی قرار دارند.

هم‌چنین، مطابق گزارش وزارت نیرو ارتفاع کل ریزش های جوی کشور در محدوده زمانی مورد بررسی معادل ۱ /۱۵۷ میلیمتر بوده است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۳ /۱۳۳ میلیمتر) ۱۸ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳ /۱۷۵ میلیمتر) ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همین طور این گزارش بیانگر این است که از مجموع ظرفیت ۵ /۵۰ میلیارد مترمکعبی سد‌های کشور، درحال حاضر سد‌ها به میزان۵۴ درصد تکمیل هستند. هم‌چنین، ورودی سد‌ها در هفته جاری به میزان ۸۴/۰ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته به مقدار ۱۷ /۲ میلیارد مترمکعب بوده است. خروجی سد‌ها نیز در هفته جاری ۸۱ / ۰ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۶۹ /۱ میلیارد مترمکعب بوده است.

جداول زیر، میزان ریزش های جوی در بازه زمانی مهر تا ۲۶ بهمن ماه سال آبی سال ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته در دوره مشابه، به تفکیک استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گفتنی است، هر سال آبی در ایران از اول مهرماه آغاز می شود و تا ۳۱ شهریور ماه سال آینده ادامه می یابد.

 

کاهش ۱۰  درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

کاهش ۱۰  درصدی بارش‌های جوی طی سال آبی اخیر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف