کد خبر: 6276
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 بهمن 1398 - 15:27
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- آیین‌نامه راهبری شرکتی در شرکت های دولتی .

- اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، موضوع: تصویب‌نامه شماره ۲۷۰۵۷/۴۰۵۲۷ مورخ ۸۹/۲/۸.

- آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع: واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای .

- آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع: واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای - واگذاری  به سازمان تامین اجتماعی - صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف