کد خبر: 6268
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 بهمن 1398 - 14:58
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه

موضوع مورد بررسی

- آیین نامه اجرایی جز ۴ بند (ب) ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف