کد خبر: ۶۲۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
نوع مصوبه : تصویب نامه
شماره مصوبه : ۵۶۴۱۲/۱۲۰۵۲۳
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هیئت وزیران با انجام تغییرات تقسیماتی در بخش سرباز شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و ایجاد یک شهرستان جدید در این استان موافقت نمودند.

اصلاح تقسیمات کشوری در شهرستان سرباز

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و با استناد به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با تغییر نام شهرستان سرباز و ایجاد شهرستان جدید در استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد.

بر اساس این تصویب نامه روستاهای گراتی کلات و گورناکان از دهستان راسک و فیروزآباد و روستاهای بارگ و امام‏ آباد از دهستان جکیگور بخش مرکزی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان منتزع و به دهستان هیت بخش مرکزی شهرستان قصرقند استان یادشده ملحق می ‏شوند.

هم‌چنین، روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏های رودبان، لحاباد، کافه خلیل، زیارت ‏چاه، گنج‏ آباد، انبان، رحمت‏آباد، عزیزآباد رمپان، خرادان و رمپان از دهستان سرباز بخش سرباز شهرستان سرباز منتزع و به دهستان پارود بخش پارود شهرستان یادشده ملحق می‏ شوند.

افزون بر این، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های گتان، گتانک، دراجین‏در، نوریتی و کریم‏ آباد از دهستان آشار بخش آشار شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان منتزع و به دهستان مینان بخش سرباز شهرستان سرباز ملحق می‏ شوند.

برهمین اساس، محدوده جغرافیایی دهستان آشار بخش آشار شهرستان مهرستان و دهستان نسکند بخش سرباز شهرستان سرباز، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‏ شود.

گفتنی است، دهستان بلوچی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه شماره (۱) پیوست در بخش سرباز شهرستان سرباز ایجاد می‌‏شود:

۱- شوریکان ۲- کمبر ۳- جهلین‏ کور ۴- دکان حانیان ۵- حانیان ۶- زمین بندان ۷- اسلام‏ آباد ۸- تلارش ۹- بلوچی ۱۰- پینک ۱۱- چاه ‏سر ۱۲- ایرنران بالا ۱۳- ایرنران پایین ۱۴- کلگی ۱۵- سوی آب ۱۶- نزند ۱۷- نوکان ۱۸- گورناکان ۱۹- بزرودبالا ۲۰- گزرنیک ۲۱- شوشکیدر ۲۲- شیران.

براساس این مصوبه، روستای بلوچی به عنوان مرکز دهستان بلوچی تعیین و بخش نسکند از ترکیب دهستان ‏های نسکند و بلوچی در شهرستان سرباز ایجاد و روستای نسکندر با تغییر نام به نسکند، به عنوان مرکز بخش نسکند تعیین می‏ شود.

دهستان مچان از ترکیب روستاها، مزرعه‏‌ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش سرباز شهرستان سرباز ایجاد می‌‏شود:

۱- میدانجاه ۲- نیکلوگان ۳- کریم ‏آباد ۴- گرداک ۵- نور‌آباد ۶-کمپیک دپ ۷- جت کلک ۸- سری مچان ۹- گرگ ۱۰- مچان ۱۱- رب‏آباد ۱۲- سکار ۱۳- ندریتی ۱۴- علی‏ آباد ۱۵- بی‏چند ۱۶- حمیدر ۱۷-‌ترین ‏برین.

براساس این اصلاحات، روستای مچان به عنوان مرکز دهستان مچان و روستای رئیس ‏آباد به عنوان مرکز بخش کیشکور تعیین و بخش کیشکور از ترکیب دهستان‏های کیشکور و مچان در شهرستان سرباز ایجاد می‏ شود.

گفتنی است، دهستان گزور از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه شماره (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش سرباز شهرستان سرباز ایجاد می ‏شود:

۱- گزوربالا ۲- جیبه‏ ای ۳- کریم ‏آباد ۴- بیدبک ۵- اشکستگ ۶- چشمه بلند ۷- نوکی‏در ۸- سپیدبن ۹- پتن‏ناک ۱۰-کرگوک ۱۱- کروچی ندر ۱۲- نوریتی ۱۳- دپ هوا ۱۴- نبی ‏ریگ ۱۵- شه میرک ۱۶- گتان ۱۷- گتانک ۱۸- دراجین ‏در ۱۹- میان ۲۰- اسپی سنگ.

روستای گزوربالا به عنوان مرکز دهستان گزور تعیین، بخش مینان از ترکیب دهستان‏ های مینان و گزور در شهرستان سرباز ایجاد و روستای باتک به عنوان مرکز بخش مینان تعیین می ‏شود.

افزون بر این،نام شهرستان سرباز به راسک تغییر می ‏یابد و شهرستان سرباز از ترکیب بخش‏های مرکزی (شامل دهستان‏های سرباز و سرکور)، کیشکور، نسکند و مینان در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌شود.

هم چنین، شهر سرباز به عنوان مرکز بخش‏ مرکزی شهرستان سرباز و شهر سرباز به عنوان مرکز شهرستان سرباز تعیین می‏ شود.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون