کد خبر: 6240
تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 بهمن 1398 - 12:05
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> جلسه
aaastring(1921) "[{"name":"news/1398/11/16/29925_515.jpg","title":"","sort":"42151","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29926_511.jpg","title":"","sort":"42152","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29927_855.jpg","title":"","sort":"42153","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29928_587.jpg","title":"","sort":"42154","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29929_317.jpg","title":"","sort":"42155","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29930_943.jpg","title":"","sort":"42156","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29931_579.jpg","title":"","sort":"42157","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29932_858.jpg","title":"","sort":"42158","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29933_432.jpg","title":"","sort":"42159","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29934_992.jpg","title":"","sort":"42160","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29935_222.jpg","title":"","sort":"42161","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29925_515.jpg","title":"","sort":"51362","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29926_511.jpg","title":"","sort":"51363","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29927_855.jpg","title":"","sort":"51364","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29928_587.jpg","title":"","sort":"51365","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29929_317.jpg","title":"","sort":"51366","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29930_943.jpg","title":"","sort":"51367","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29931_579.jpg","title":"","sort":"51368","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29932_858.jpg","title":"","sort":"51369","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/16/29933_432.jpg","title":"","sort":"51370","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

- درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان.

- الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب هیئت وزیران (موضوع قانون تردد اتبارع خارجی مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰).

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: