کد خبر: ۶۲۳۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

  • اجرا ماده (۶) قانون الحاق و (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع: مجوز فروش پلاک ثبتی (۱۰۴۲۶) فرعی از (۲۳۹) اصلی و پلاک ثبتی (۳۲۲) فرعی مفروز از (۱۳ و ۱۴) از (۵۶۶) اصلی بخش سه شیراز واقع در استان فارس به وزارت جهاد کشاورزی.
  • مجوز معاوضه ساختمان نهضت سوادآموزی با دو پلاک ثبتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش.
  • صدور مجوز فروش املاک مازاد پس از تغییر کاربری دو قطعه زمین ورزشی به پلاک ثبتی ۱۹۰۱ به مساحت ۴۱۷۴/۰۶ واقع در بلوار چمران و پلاک ثبتی ۱۹۱۰۵ به مساحت ۴۴۳۱/۶۵ واقع در حسین آباد جنوبی بندر لنگه استان هرمزگان.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: