کد خبر: ۶۱۸
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۱۷۴
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
وزارت راه و شهرسازي با اشاره به وظايف احصاء شده کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مبني بر تعيين ميزان مسئوليت‌هاي کيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي قانون ...
وزارت راه و شهرسازي با اشاره به وظايف احصاء شده کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مبني بر تعيين ميزان مسئوليت‌هاي کيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 1384 و سوانح ريلي ناشي از فعاليت‌هاي راه آهن و به منظور حفظ جايگاه و استقلال کميسيون عالي سوانح بويژه در زمان صدور نظر کارشناسي که به موجب تبصره (2) ماده (2) قانون مرقوم در صدور آراي قضايي به عنوان نظر کارشناسي ملاک عمل قرار مي گيرد، پيشنهاد اصلاح ماده (5) آيين نامه اجرايي کميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن مصوب 1386 هيأت وزيران و تبصره (2) ذيل ماده مرقوم را به شرح زير تقديم دولت کرده است.

- ماده (5) کميسيون عالي رسيدگي به سوانح راه آهن که در اين آيين نامه کميسيون عالي سوانح ناميده مي شود با عضويت يک نفر رييس و پنج نفر خبره امور ناوگان، سير و حرکت، خط و ابنيه فني، علايم و ايمني(دبير کميسيون) با پيشنهاد مديرعامل راه آهن و تأييد وزير راه و شهرسازي تشکيل مي گردد.    
- تبصره (2) رييس کميسيون عالي سوانح راه آهن فردي خبره و با حداقل 3 سال سابقه عضويت در هيأت مديره يا در سمت معاونت مديرعامل راه آهن و يا عضويت در کميسيون عالي سوانح راه آهن مي باشد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون