کد خبر: 6174
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 10:49
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع: مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی (ضمانت نامه دولتی برای قراردادهای منعقده در قالب روش ساخت).

- اختصاص سهم وزارت آموزش و ورپرش در قوانین برای ایمن‌سازی فضاهای آموزشی و پرورشی در راستای اجرایی شدن بند (ث) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه.

- مجوز تأمین مبلغ انتقال یافته به سازمان تأمین اجتماعی از محل فروش سهام شرکت های دولتی به طرح راه آهن غرب کشور.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف