کد خبر: 6168
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 10:39
aaastring(2091) "[{"name":"news/1398/11/7/29705_813.jpg","title":"","sort":"41932","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29706_663.jpg","title":"","sort":"41933","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29708_867.jpg","title":"","sort":"41934","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29709_621.jpg","title":"","sort":"41935","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29710_647.jpg","title":"","sort":"41936","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29711_224.jpg","title":"","sort":"41937","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29712_853.jpg","title":"","sort":"41938","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29713_522.jpg","title":"","sort":"41939","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29714_968.jpg","title":"","sort":"41940","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29715_210.jpg","title":"","sort":"41941","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29716_506.jpg","title":"","sort":"41942","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29717_389.jpg","title":"","sort":"41943","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29705_813.jpg","title":"","sort":"51288","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29706_663.jpg","title":"","sort":"51289","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29708_867.jpg","title":"","sort":"51290","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29709_621.jpg","title":"","sort":"51291","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29710_647.jpg","title":"","sort":"51292","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29711_224.jpg","title":"","sort":"51293","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29712_853.jpg","title":"","sort":"51294","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29713_522.jpg","title":"","sort":"51295","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29714_968.jpg","title":"","sort":"51296","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/11/7/29715_210.jpg","title":"","sort":"51297","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

- مجوز تردد یکساله  تعداد شش شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران(کابوتاژ).

- اصلاح بند (هـ) ماده (۴) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها.

- تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیر زمینی سال ۱۳۹۸ موضوع: آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده (۵۷) قانون الحاق.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: