کد خبر: 6089
تاریخ انتشار: يکشنبه 22 دی 1398 - 08:39
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه
aaastring(2305) "[{"name":"news/1398/10/23/29297_197.jpg","title":"","sort":"41526","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29298_487.jpg","title":"","sort":"41527","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29299_486.jpg","title":"","sort":"41528","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29300_532.jpg","title":"","sort":"41529","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29301_451.jpg","title":"","sort":"41530","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29302_104.jpg","title":"","sort":"41531","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29303_362.jpg","title":"","sort":"41532","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29304_921.jpg","title":"","sort":"41533","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29305_802.jpg","title":"","sort":"41534","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29306_783.jpg","title":"","sort":"41535","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29307_863.jpg","title":"","sort":"41536","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29308_889.jpg","title":"","sort":"41537","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29309_114.jpg","title":"","sort":"41538","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29297_197.jpg","title":"","sort":"51185","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29298_487.jpg","title":"","sort":"51186","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29299_486.jpg","title":"","sort":"51187","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29300_532.jpg","title":"","sort":"51188","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29301_451.jpg","title":"","sort":"51189","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29302_104.jpg","title":"","sort":"51190","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29303_362.jpg","title":"","sort":"51191","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29304_921.jpg","title":"","sort":"51192","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29305_802.jpg","title":"","sort":"51193","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29306_783.jpg","title":"","sort":"51194","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/10/23/29307_863.jpg","title":"","sort":"51195","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

- آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه.

- آیین نامه تخفیف بیمه شخص ثالث برای رانندگانی که دوره رانندگی کم خطر را طی نموده اند.

- الحاق یه تبصره به اساسنامه ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۴۰۵/ ۴۹۴۵۸  مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۷.
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: