کد خبر: 5947
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 آذر 1398 - 11:21
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه
aaastring(2471) "[{"name":"news/1398/9/24/28647_163.jpg","title":"","sort":"40879","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28648_848.jpg","title":"","sort":"40880","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28649_762.jpg","title":"","sort":"40881","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28650_625.jpg","title":"","sort":"40882","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28651_537.jpg","title":"","sort":"40883","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28652_179.jpg","title":"","sort":"40884","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28653_204.jpg","title":"","sort":"40885","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28654_711.jpg","title":"","sort":"40886","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28655_515.jpg","title":"","sort":"40887","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28656_112.jpg","title":"","sort":"40888","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28657_620.jpg","title":"","sort":"40889","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28658_475.jpg","title":"","sort":"40890","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28659_355.jpg","title":"","sort":"40891","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28660_423.jpg","title":"","sort":"40892","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28661_566.jpg","title":"","sort":"40893","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28647_163.jpg","title":"","sort":"51024","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28648_848.jpg","title":"","sort":"51025","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28649_762.jpg","title":"","sort":"51026","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28650_625.jpg","title":"","sort":"51027","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28651_537.jpg","title":"","sort":"51028","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28652_179.jpg","title":"","sort":"51029","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28653_204.jpg","title":"","sort":"51030","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28654_711.jpg","title":"","sort":"51031","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28655_515.jpg","title":"","sort":"51032","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28656_112.jpg","title":"","sort":"51033","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28657_620.jpg","title":"","sort":"51034","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

  • آیین نامه تخفیف بیمه شخص ثالث برای رانندگی که دوره رانندگی کم خطر را طی نموده اند.
  • پیشنهاد معاونت حقوقی در خصوص توسعه تشکیلاتی با افزایش بیش از ۳۰۰۰ پست سازمانی توسط تعزیرات حکومتی.
  • لایحه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: