کد خبر: 5945
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 آذر 1398 - 10:22
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه
aaastring(2661) "[{"name":"news/1398/9/24/28610_252.jpg","title":"","sort":"40843","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28611_113.jpg","title":"","sort":"40844","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28612_676.jpg","title":"","sort":"40845","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28613_335.jpg","title":"","sort":"40846","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28614_955.jpg","title":"","sort":"40847","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28615_971.jpg","title":"","sort":"40848","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28616_120.jpg","title":"","sort":"40849","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28617_817.jpg","title":"","sort":"40850","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28618_254.jpg","title":"","sort":"40851","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28619_388.jpg","title":"","sort":"40852","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28620_448.jpg","title":"","sort":"40853","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28621_971.jpg","title":"","sort":"40854","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28622_592.jpg","title":"","sort":"40855","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28623_643.jpg","title":"","sort":"40856","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28624_777.jpg","title":"","sort":"40857","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28610_252.jpg","title":"","sort":"51011","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28611_113.jpg","title":"","sort":"51012","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28612_676.jpg","title":"","sort":"51013","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28613_335.jpg","title":"","sort":"51014","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28614_955.jpg","title":"","sort":"51015","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28615_971.jpg","title":"","sort":"51016","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28616_120.jpg","title":"","sort":"51017","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28617_817.jpg","title":"","sort":"51018","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28618_254.jpg","title":"","sort":"51019","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28619_388.jpg","title":"","sort":"51020","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28620_448.jpg","title":"","sort":"51021","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28621_971.jpg","title":"","sort":"51022","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/9/24/28622_592.jpg","title":"","sort":"51023","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون لوایح در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

  • لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی.
  • لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در اجرای بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: