کد خبر: ۵۸۵۶
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۹۹۳
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
وزارت مسکن و شهرسازی به منظور پوشش هزینه نقل و انتقال و اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی درخواست تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر را به دفتر هیئت دولت ارائه کرده است.

تعیین تعرفه برای پوشش هزینه‌های نقل و انتقال واحد‌های مسکونی مهر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت مسکن و شهرسازی با هدف پاسخگویی به تقاضای مالکین مسکن مهر جهت نقل و انتقال واخد های خود و بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به بازار مسکن، تامین باقیمانده سهم آورده متقاضیان از طریق خریداران، جلوگیری از واسطه گری و شکل گیری پرونده های متعدد اختلافی میان طرفین معامله و واسطه ها در مراجع قضایی پیشنهاد تعیین تعرفه برای پوشش هزینه های نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر را به هیئت وزیران ارائه کرده است.

این وزارت خانه درخواست کرده است به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده شود در صورت درخواست مالکین اعیانی واحدهای مسکونی مهر (بیمه تمام و تمام شده فاقد سند تک برگی) در قراردادهای ۹۹ ساله اجاره‌ای، جهت نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر به خریداران، نسبت به تعیین و دریافت تعرفه نقل و انتقال متناسب با وضعیت هر شهر و با تشخیص و تایید هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن اقدام نمایند.

درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهای مسکونی مسکن مهر به حساب دستگاه ذی‌ربط نزد خزانه واریز و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله صرف پوشش هزینه نقل و انتقال و اجرا طرح های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر همان شهر‌ها می‌گردد.

این درخواست هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون