کد خبر: 5847
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 آبان 1398 - 11:53
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
تاریخ ابلاغ: 1398/08/29
شماره مصوبه: 56221/108796
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند نسبت به فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی متعلق به دانشگاه تربیت مدرس اقدام نماید.
صدور مجوز فروش تعدادی خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد قانون محاسبات عمومی کشور با فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی به نام ساختمان پیروزی، واقع در خیابان دربند تهران متعلق به دانشگاه تربیت مدرس موافقت کردند.

مطابق این تصمیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است نسبت به فروش واحدهای فوق، مشروط به رفع مشکلات و موانع مربوط به تغییر کاربری واحدهای تجاری موجود در ملک یادشده به منظور ایجاد ارزش افزوده، اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف