کد خبر: 5805
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 آبان 1398 - 13:52
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه
aaastring(3611) "[{"name":"news/1398/8/29/28002_915.jpg","title":"","sort":"40269","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28003_505.jpg","title":"","sort":"40270","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28004_134.jpg","title":"","sort":"40271","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28005_701.jpg","title":"","sort":"40272","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28006_842.jpg","title":"","sort":"40273","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28007_304.jpg","title":"","sort":"40274","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28008_193.jpg","title":"","sort":"40275","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28009_847.jpg","title":"","sort":"40276","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28010_568.jpg","title":"","sort":"40277","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28011_670.jpg","title":"","sort":"40278","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28012_951.jpg","title":"","sort":"40279","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28013_639.jpg","title":"","sort":"40280","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28014_692.jpg","title":"","sort":"40281","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28015_274.jpg","title":"","sort":"40282","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28016_835.jpg","title":"","sort":"40283","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28017_364.jpg","title":"","sort":"40284","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28018_647.jpg","title":"","sort":"40285","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28019_982.jpg","title":"","sort":"40286","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28020_524.jpg","title":"","sort":"40287","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28021_426.jpg","title":"","sort":"40288","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28002_915.jpg","title":"","sort":"50882","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28003_505.jpg","title":"","sort":"50883","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28004_134.jpg","title":"","sort":"50884","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28005_701.jpg","title":"","sort":"50885","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28006_842.jpg","title":"","sort":"50886","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28007_304.jpg","title":"","sort":"50887","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28008_193.jpg","title":"","sort":"50888","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28009_847.jpg","title":"","sort":"50889","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28010_568.jpg","title":"","sort":"50890","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28011_670.jpg","title":"","sort":"50891","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28012_951.jpg","title":"","sort":"50892","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28013_639.jpg","title":"","sort":"50893","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28014_692.jpg","title":"","sort":"50894","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28015_274.jpg","title":"","sort":"50895","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28016_835.jpg","title":"","sort":"50896","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28017_364.jpg","title":"","sort":"50897","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28018_647.jpg","title":"","sort":"50898","weight":"0","pathval":"jpg"},{"name":"news/1398/8/29/28019_982.jpg","title":"","sort":"50899","weight":"0","pathval":"jpg"}]" جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

  • اصلاح بند (چ) ماده (۴۴) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-صنعتی.
  • آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
  • آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
  • اصلاح قانون تبصره (۱) بند (ب) ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲). موضوع: تغییر طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر و شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها مربوط به ایثارگر می‌باشد.
  • مجوز واردات ۱۰۰۰ دستگاه خودرو آمبولانس برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: