کد خبر: ۵۷۸۱
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوع مورد بررسی

  • ‌آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
  • اساسنامه صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت و تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور.
  • لایحه تاسیس سازمان کارآفرینان.
  • اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت موضوع ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰.
  • آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: