کد خبر: ۵۶۶۶
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۸۵۲
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص مکان محوری اطلاعات، مولدسازی و مزایده اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

بررسی آیین‌نامه مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ مطابق بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (پ) ماده (١٠) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مجاز است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محورنمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و درخصوص مولدسازی دارایی های دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی به صورت کلی یا جزیی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران، با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

هم‌‍چنین،‌ این وزارت می تواند تا سقف ۹۵۰۰ میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مذکور و با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

افزون بر این، وجوه حاصل از موارد فوق می بایست به ردیف درآمدی مربوط واریز شود.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص مکان محوری اطلاعات، مولدسازی و مزایده اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

گفتنی است،‌ این آیین‌نامه پیشنهادی، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون