کد خبر: ۵۶۳۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوع مورد بررسی

  • همترازی مقامات قوه قضاییه با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری.
  • اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت موضوع ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰.
  • آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: