کد خبر: 5615
تاریخ انتشار: سه شنبه 9 مهر 1398 - 10:08
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
تاریخ ابلاغ: 1398/07/08
شماره مصوبه: 56523/85454
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده از دو پلاک‏ ثبتی واقع در استان اصفهان از وزارت جهادکشاورزی به مسجد و حسینیه نصیر به مدت ۹۰ سال واگذار می‌شود.
حق استفاده از دو پلاک ثبتی به مسجد و حسینه نصیر در نجف آباد واگذار شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با واگذاری حق استفاده از دو پلاک‏ ثبتی واقع شهرستان نجف آباد استان اصفهان (اراضی اهدایی حسینعلی خُشاوی) از وزارت جهادکشاورزی به مسجد و حسینیه نصیر به مدت ۹۰ سال موافقت کردند.

مطابق این تصمیم، مسجد و حسینیه نصیر می تواند نسبت به احداث یا تکمیل بنا در محدوده یادشده، اقدام نموده، ضمن اینکه این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای آن مسجد و حسینیه نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفاً حق‌استفاده در دوره یادشده و در مهلت تمدیدی را دارد.

هم‌چنین، در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده، ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

افزون بر این، واگذاری فوق در مدت تعیین شده، مشروط به حفظ حقوق مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف آن مسجد و حسینیه، با تأیید وزارت جهاد است.

ضمن اینکه نظارت بر نحوه استفاده از این مجموعه بر عهده وزارت جهاد است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره ‏های بعدی با تأیید دستگاه ناظر، پس از بررسی موضوع توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف