کد خبر: ۵۵۹۱
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۸۳۵
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، آیین‌نامه اجرایی ساماندهی و توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موازات رشد شهرنشینی در کشور در دهه های اخیر، سکونت‌گاه های نامتعارف و خودانگیخته ای درون یا مجاور شهرها –با تقدم در مجموعه های شهری بزرگ– به سرعت ایجاد شده و رشد یافته است که از آن ها با عنوان سکونت‌گاه های غیررسمی نام برده می شود.

مطابق سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سکونت‌گاه های غیررسمی عبارت است از: محله ها و محدوده هایی که خارج از ضوابط و قوانین، در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتاب‌زده ساخته شده و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه های شهری و مشکلات حقوقی مالکیت هستند.

 این سکونت‌گاه ها دارای ویژگی هایی به شرح زیر هستند:

- مسکن‌سازی شتاب‌زده توسط استفاده کنندگان آنها که عمدتاً به دلیل نداشتن پروانۀ ساختمان و تبعیت نکردن از برنامه‌ریزی رسمی شهرسازی، مجموعه ای نابسامان به وجود آورده اند،

- پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً کم درآمد و فقیر،

- محیطی با کیفیت پائین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی.

بر اساس برآوردهای انجام شده از جمعیت شهری کشور در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، جمعیت ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بالغ بر ۱۲ میلیون نفر برآورد شده است. بنابراین با توجه به شدت و ابعاد مسئله فقر شهری و اسکان غیررسمی در کشور، لزوم برنامه‌های پیش‌گیری و پیش‌نگری ضروری است.

توجه جدی دولت به اسکان غیررسمی به سال ۱۳۸۲ باز می گردد. در این زمان، هیئت وزیران، مصوبه ای تحت عنوان سند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی به تصویب رساند.

حساس‌سازی مدیریت شهری نسبت به این مسئله، به موازات تدوین رویکرد لازم و تشکیل ستاد های ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه های غیررسمی، از عمده ترین دستاوردهای سند مذکور به شمار می رود.

همچنین به دنبال این مصوبه، تلاش های دولت برای گرفتن کمک های جهانی آغاز شد و متعاقب آن بانک جهانی با کمک های مالی خود و تأسیس دفاتر محلی زیر نظر وزارت کشور، باعث شد مطالعات مربوط به توانمندسازی سکونت‌گاه های غیررسمی در تعدادی از کلان‌شهرها آغاز شود.

با گذشت زمان و تغییر شرایط کشور، بایستی یک سند جدید با رویکرد امروزی و دارای کارکرد اجرایی‌پذیری تهیه و تدوین شود.

همچنین مطابق ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای این قانون، اسناد ملی «کار شایسته»، «راهبرد انرژی کشور» و «توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه های غیررسمی» را با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه درخصوص ساماندهی و توانمندسازی سکونت‌گاه های غیررسمی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار دارد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون