کد خبر: ۵۵۷۵
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

  • اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت موضوع ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰.
  • آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور.
  • آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: