کد خبر: ۵۲۷۶
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۶۱۸
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح تبصره ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» باتوجه به اهمیت و نقش قابل توجه موضوع مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت برگستره وسیعی از موضوعات از قبیل اقتصاد، انرژی، محیط زیست و ایمنی و گستردگی و پیچیدگی مسائل مرتبط با آن، قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» به عنوان سند بالادستی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

عواملی از قبیل تعدد مراکز تصمیم‌سازی، وجود ناهماهنگی دستگاه ها در اجرای مفاد قانون و ضرورت رشد متوازن زیربخش های حوزه حمل و نقل و تأکید بر مدیریت یکپارچه، ایجاد جایگاه مستقل به منظور سیاست‌گذاری متمرکز، یکپارچه‌سازی، ساماندهی و مدیریت واحد حمل و نقل درون و برون شهری را بیش از پیش نمایان می سازد.

از آنجایی‌که ایجاد جایگاه فراسازمانی برای این بخش، ظرفیت بسیار خوبی را برای تنظیم برنامه های مربوط و برنامه‌ریزی هماهنگ و یکپارچه، مطابق با این قانون ایجاد می کند ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

در ادامه و مطابق اصلاحیه ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر شد ضمن حفظ مأموریت اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در مدیریت یکپارچه اجرای قانون مورد اشاره، ستاد این حوزه به وزرات راه و شهرسازی منتقل شود.

از طرف دیگر باتوجه به اینکه هدف از تشکیل کارگروه ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون فوق، تأمین اهداف ماده (۳) قانون شامل هماهنگی و نظارت بر اجرای زمان‌بندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط است همچنین مأموریت اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز مدیریت یکپارچه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به صورت کامل است لذا با توجه به ارتباط موضوعی کارگروه و ستاد، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح تبصره ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را به شرح زیر جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است:

تبصره: دبیرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازی (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) مستقر و مسئولیت آن برعهده معاون وزیر و رئیس ستاد قرار گیرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون