کد خبر: ۵۱۹۱
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
شماره مصوبه : ۵۶۵۶۶/۲۱۹۵۷
هیئت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۹۸ را تعیین کرد.
ابلاغ مصوبه تعیین نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۹۸
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد.
براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲۸۰ ریال، معین شد.

افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون