کد خبر: ۵۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۴۷۰
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
نظر به گستردگی و تنوع وظایف و مأموریت‌های استانداری یزد و نیاز مبرم این مجموعه به ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، وزارت کشور، درخواست بازگشت حق استفاده از ساختمان مذکور از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این وزارت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طی سال های گذشته و با توجه به نوپابودن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و با هدف توسعه و ترویج آموزش عالی در استان، حق استفاده از ساختمانی متعلق به وزارت کشور (استانداری یزد) واقع در بخش پنج شهرستان یزد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه مذکور) مطابق تصویب نامه هیئت وزیران واگذار گردید.

اکنون نظر به توسعه و برطرف شدن نیازهای این دانشگاه و نیز باتوجه به گستردگی و تنوع وظایف و مأموریت های این استانداری و لذا نیاز مبرم به ساختمان مزبور، وزارت کشور به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶- درخواست لغو مصوبه مذکور و بازگشت حق بهره برداری از ساختمان مورد اشاره به این استانداری را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون