کد خبر: ۵۰۱۶
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۴۱۰
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
وزارت کشور، پیشنهاد ساماندهی وضعیت یکی از دعاوی مربوط به اراضی مناطق جنگ زده بخش قلانجه روانسر واقع در استان کرمانشاه از طریق مصالحه با ذی‏نفع را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» باتوجه به شروع جنگ تحمیلی و ضرورت اسکان جنگ زدگان، این وظیفه از سوی دولت به بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی محول شد. بنیاد مذکور نیز در انجام این امور، در برخی موارد بدون رعایت شرایط قانونی تملک اراضی، با تصرف در زمین اشخاص و ساخت و ساز در آن، بناهای ساخته شده را تحویل افراد جنگ زده نمود که امکان استرداد آن ها نیز وجود ندارد.

از طرفی، هم اکنون مالکان یا وراث قانونی آنها با مراجعه به وزارت کشور و ارائه اسناد قانونی مالکیت رسمی، طلب خود را مطالبه می نمایند و عدم توجه به خواسته آنها می تواند موجب اقامه برخی از دعاوی در مراجع قضایی به طرفیت وزارت کشور گردد که تبعات اجتماعی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

افزون بر این، شکایت مالکان از وزارت کشور (به قائم مقامی از بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی) به دلیل تصرف غیرقانونی املاک و واگذاری مال غیر به سایر افراد، علاوه بر محکومیت این وزارت به پرداخت بهای زمین، الزام به پرداخت هزینه های دادخواهی اعم از هزینه های اعم از هزینه های دادرسی و کارشناسی زمین و خسارت های دیگری را نیز در پی دارد.

همچنین مالکان علاوه بر شکایت از وزارت کشور، از ساکنان نیز به دلیل تصرف غیرقانونی و به خواسته قلع و قمع بنا اقامه دعوی می نمایند که در چنین فرضی باتوجه به احراز مالکیت شاکیان به موجب سند رسمی، احتمال صدور رأی علیه وزارت کشور و ساکنان که از جنگ زدگان هستند، قطعی است. لذا به نظر می رسد در صورت وقوع چنین امری، دولت باید علاوه بر پرداخت خسارت مادی، پاسخگوی تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی موضوع نیز باشد.

با توجه به مراتب فوق و به منظور اجتناب از ورود خسارت های قابل پیش بینی، وزارت کشور، پیشنهاد مصالحه با یکی از ذینفعان این امر را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

در پیشنهاد به وزارت کشور آمده است:

«در خصوص پرداخت ثمن یک قطعه زمین به مساحت لازم، از اراضی قلانجه روانسر واقع در استان کرمانشاه که در سال های ۶۶- ۱۳۶۵ توسط بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی، تصرف و پس از ساخت و ساز تحویل افراد جنگ ‏زده گردیده است، حداکثر با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه تأمین می کند، مصالحه نموده و پس از انتقال سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، سند به نام افراد ذینفع صادر شود. سایر دستگاه های نیز در حدود مسئولیت های قانونی مکلف به همکاری می باشند.»

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون