کد خبر: ۵۰۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

  • الحاق یک تبصره به بند (ث) ماده (۱)  آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۲۴۰/ت ۵۲۶۹۱ مورخ ۹۴/۱۲/۱۳.
  • آیین نامه اجرایی تبصره بند (پ) ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
  • شمول یا عدم شمول تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۷۱/ت ۵۳۹۶۰ مورخ ۹۵/۱۱/۰۹  به کارفرما یا واحد آسیب دیده.
  • ایجاد حساب ریالی برای حساب ارزی و امکان واریز اقساط تسهیلات حساب بصورت ریالی .
  • افزایش حق مسکن کارگران.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: