کد خبر: ۴۹۶۲
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

  • الحاق یک تبصره به بند (ث) ماده (1)  آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394موضوع تصویب نامه شماره 164240/ت52691 مورخ 94/12/13
  • آیین نامه اجرایی تبصره بند (پ) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
  • شمول یا عدم شمول تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره 138871/ت53960 مورخ 95/11/09  به کارفرما یا واحد آسیب دیده .
  • ایجاد حساب ریالی برای حساب ارزی و امکان واریز اقساط تسهیلات حساب بصورت ریالی .
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: