کد خبر: ۴۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 

  • آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
  • معتبر بودن  فهرست منضم به تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ مورخ ۸۸/۴/۱۰ برای برقراری فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و فهرست منضم به تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵ مورخ ۷۴/۱/۱۴ برای برقراری فوق العاده مناطق  بد آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: