کد خبر: ۴۸۵
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> مصوبه
قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در مورد نحوه تعیین و اخذ بهاي مجوزهاي صادره ورود به محدوده ممنوعه تردد شهرها
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوابا توجه به ايراد مجلس شوراي اسلامي به اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در مورد نحوه تعیین و اخذ بهاي مجوزهاي صادره ورود به محدوده ممنوعه تردد شهرها (موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۲۸۷۹/ت۳۹۱۸۱ك 11 /4 /1387) مبني بر "مغايرت تبصره ماده (3) آيين‌نامه يادشده با ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" و عدم رفع ايراد يادشده براساس تصويب‌نامه اصلاحي (موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۲۳۰۵۹ /۴۵۳۰۴ مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۸۹)، وزارت كشور با عنايت به ضرورت اجراي محدوده‌هاي ممنوعه تردد در شهرهاي بزرگ و اينكه در حال حاضر تنها ضابطه موجود تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مي‌باشد و به منظور تصريح در شكل و ماهيت وجوه دريافتي، پيشنهاد اصلاح تبصره ماده (3) آيين‌نامه يادشده را ارايه نمود.
براین اساس موضوع در جلسه مورخ 18 /8 /1393 هیئت دولت مطرح و تبصره ماده (3) آيين‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا اصلاح و به تصویب رسید.
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: