کد خبر: ۴۸۴۹
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۶۳۶۱
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد صدور مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد این سازمان در استان تهران را به منظور تأمین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان های اداری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۳ و بنا به اقتضای شرایط موجود، برای رفع نیازهای اداری خود به استفاده از امکانات پارک طبیعت پردیسان پرداخته است. این امر در حالی است که با استقرار واحدهای اداری این سازمان معاونت محیط زیست طبیعی در موزه تاریخ طبیعی پارک، دانشجویان، محققان و بازدید کنندگان موزه، از این امکان محروم شده اند.

از اوائل فعالیت دولت دوازدهم با هماهنگی های صورت گرفته، مقرر شد با مساعدت شورای شهر و شهرداری تهران، طرح جامع پارک طبیعت پردیسان تکمیل و مردم تهران، محققان و دوستداران طبیعت از طریق بهره برداری از امکانات پارک، با اصول علمی حاکم بر حفاظت محیط زیست آشنا گشته و گامی در جهت توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست کشور برداشته شود .

تکمیل و بهره برداری از طرح جامع پارک طبیعت پردیسان، مستلزم تخلیه واحدهای اداری و استقرار آنها در ساختمان های جایگزین می باشد .

لذا در همین راستا این سازمان به منظور تأمین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان های اداری مناسب در بخشی از اراضی قابل استفاده این پارک و نیز بهره برداری از مجموعه های پژوهشی مورد اشاره در جهت اهداف طرح جامع، پیشنهاد صدور مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد این سازمان و تبدیل به احسن نمودن آن ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

گفتنی است درصورت موافقت دولت با این پیشنهاد، این سازمان مجاز خواهد بود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد اقدام و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- هزینه نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون